* * @link https://developer.wordpress.org/themes/basics/template-files/#template-partials * * @package Astra * @since 1.0.0 */ if ( ! defined( 'ABSPATH' ) ) { exit; // Exit if accessed directly. } ?> Foto të ndryshme - Pastrim Kimik Irena

Njoftim: COVID-19 // Ne po veprojmë si normalisht; Ofrohet shpërndarje pa kontakt dhe larje me temperaturë të lartë.

OK!
X